Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Önt a Kondorosi szennyvíz beruházás honlapján!

A „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás- és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen” című projekt Kondoros történetének kiemelkedő beruházása. A fejlesztés eredményeként nemcsak az eddig csatornázatlan területek válhatnak a korszerű szennyvízelvezetés részévé, hanem hosszú távon az egész város élhetőbb lesz.

A csatornahálózat bővítése, és a meglévő több mint 20 éves szennyvíztisztító telep műszakilag megújul így több száz háztartás életét teszi könnyebbé és kényelmesebbé. Ez a beruházás segít abban is, hogy a város ivóvízbázisait, természeti értékeinket megóvhassuk. A projekt megvalósulásával jelentős karbantartási költségek takaríthatóak meg, ezek az esetleges hibaelhárítási költségek a település egyéb irányú fejlesztéseire fordíthatók. A kimagasló műszaki technológia garantálja a jogszabályi szempontoknak való harmonikus megfelelést, a gazdaságos működtetést, a hosszútávon megfelelően működő műszaki teljesítményt és színvonalat.

A települést érintő, 2014 szeptemberig tartó szakadatlan munka eredményeként Kondoros teljes egészében csatornázottá válik, a szennyvíztelep korszerűsítésével pedig uniós színvonalú technológiák fognak őrködni a természetbe visszabocsátott vizeink tisztasága felett.

A beruházás honlapján számos érdekes és praktikus információt talál a projektről. Bízom abban, hogy Ön is rendszeres olvasója, használója lesz a www.kondorosiszennyviz.hu weboldalnak, ahol az aktuális, színes hírek, érdekességek mellett választ kaphat a fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseire is.

Köszönöm, hogy támogatásával, kitartásával Ön is hozzájárul a Kondoros számára kulcsfontosságú fejlesztéshez!

 Ribárszki Péter

polgármester

 

Kondoros

 
Hírfolyam


Hírek

2014-09-25 11:07:09

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Hírek

2014-09-22 15:30:49

Szeptember 25.-én kerül megtartásra a projekt zárórendezvénye.

PROGRAM:

9:30-10:00        Regisztráció

Helyszín:          Kondoros, Szennyvíztisztító telep

5553 Kondoros, 0304/3 hrsz.

10:00-10:10       Ünnepélyes megnyitó Dankó Béla polgármester, országgyűlési képviselő

10:10-10:20       Köszöntő beszéd Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

10:20-10:30       A projekt bemutatása Ribárszki Péter csoportvezető, Beruházási és fejlesztési Csoport, Kondoros Város Önkormányzata

10:30-10:35       Ünnepélyes szalagátvágás

10:35-11:00       Sajtótájékoztató és telep bejárás


Hírek

2014-09-04 16:30:37

2014. szeptember 4.-én lezárult a projekt műszaki átadás-átvételi eljárása. 


Hírek

2014-09-04 11:10:38

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Hírek

2014-08-04 15:30:17

2014. augusztus 4.-én megkezdődött a projekt műszaki átadás-átvételi eljárása, melyre meghívásra kerültek az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, és az érintett közmű üzemeltetők.

 


Hírek

2014-07-23 11:06:30

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AUGUSZTUS HÓNAPBAN MEGKEZDŐDIK A KONDOROSI SZENNYVÍZ PROJEKT MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA


Hírek

2014-06-20 15:08:58

A készültségek százalékban:

A 6-os öblözet készültsége kb. 90%.

A 4-es öblözet készültsége kb. 90%.

Az 5-ös öblözet készültsége kb. 90%.

A 7-es öblözet készültsége kb. 80%.

A vákuumos rendszer kiépítése még nem kezdődött el.

Szennyvíztelepen folyik a próbaüzem, a felmerült problémák megszüntetése folyamatos.

A Mérnök szervezet a teleppel kapcsolatban munkaközi bejárást fog tartani, mely a próbaüzem során előállt hibákat és feltárt hiányosságokat, valamint a még hátralévő, próbaüzemi működést nem befolyásoló hiányosságokat határozza meg.


Hírek

2014-06-11 15:08:48

A FIDIC mérnök jelentésében foglaltak szerint a kivitelezés állásának rövid ismertetése:

A munkavégzések a meghosszabbított vízjogi létesítési engedély, a Magyar Szabványok (MSZ) és előírások, valamint a munkavédelem, és balesetvédelemre vonatkozó törvények betartása mellett folynak.

Tárgyidőszakban a gravitációs és nyomott rendszerű gerincvezeték fektetés, valamint házi bekötővezeték építése történt. Vállalkozó folyamatosan végezte a felbontott utak ideiglenes helyreállítását, a fedlapok szintbe helyezését. Ahol a kamerás vizsgálatok lezárultak, ott megkezdődött az útburkolatok végleges helyreállítása is.

A magas talajvíz miatt vákuum kutas talajvízszint csökkentésre került sor. A feltárások, kitűzések folyamatosan folynak.

Az átemelő műtárgyaknál a gépészeti és elektromos munkák elvégzésre kerültek. A meglévő átemelőknél a régi gépészet elbontásra került, helyette az új gépészeti és elektromos szerelések folynak.

A rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok előzetes feltárása, és kitakarás nélküli vizsgálata folyik.


Hírek

2014-05-07 15:09:13

A lefolytatott munkamegbeszéléseken az alábbi megállapítások születtek:

Vállalkozó a tervben szereplő beton szelepakna helyett, a szelepek gyártója által preferált műanyag szelepakna behelyezését javasolja. Mérnök szervezetnek az anyag módosítás ellen kifogása nincs, de kéri ezzel kapcsolatos egyenértékűségi dokumentumok benyújtását, valamint azt, hogy a műanyag aknák az esetlegesen fellépő forgalmi terhelések ellen megfelelő teherbírással bírnak.

Mérnök kéri, hogy a kiválasztásra került szivattyúk paramétereit, valamint a hálózatba illeszkedő méretezéseit és ellenőrző számításait adja át. A méretezésnél a szivattyúk együttdolgozását valamint a meglévő hálózattal való kompatibilitását is vizsgálni szükséges.

Jelenleg 2 csatornaszakaszon folynak a munkálatok.


Hírek

2014-04-11 15:08:36

A készültségek százalékban:

Csatornahálózat gravitációs szakasza:

A 6-os öblözet készültsége: lefektetve - 100%, víztartási próba – 50%, kamerázás – 80%.

A 4-es öblözet készültsége: teljesen kész 100%, minősítés, illetve javítási munkák vannak folyamatban.

Az 5-ös öblözet készültsége: teljesen kész 100%, minősítés, illetve javítási munkák vannak folyamatban.

A 7-es öblözet készültsége: lefektetve – 100%, víztartási próba – 20%, kamerázás – 30-40%, illetve apró javítási munkák.

A 6-os és 7-es öblözetekben hiányzik a nyomóvezeték, amit június-július hónapban fektetnek majd le.

Csatornahálózat vákuumos szakasza:

Az 1-es öblözet készültsége: jelenleg 1km szakaszon van megépítve.

Ezen kívül rekonstrukciós munkák vannak folyamatban.

Szennyvíztelepen folyik a próbaüzem, a felmerült problémák megszüntetése folyamatos.


Hírek

2014-02-26 14:17:06

Közbenső helyszíni ellenőrzés

A Közreműködő Szervezet (NKEK Nonprofit Kft.) helyszíni ellenőrzésen megtekintette a pénzügyi dokumentumokat, kifizetési kérelmeket, azok alátámasztó dokumentumait. Vizsgálta a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, továbbá az építési beruházás dokumentumait (engedélyek, tervdokumentációk, építési napló, mérnökjelentések, jegyzőkönyvek). Bemutatásra kerültek a horizontális szempontok érvényesülésének alátámasztó dokumentumai, illetve a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó – már eddig teljesített elemek – mintapéldányai.

Az ellenőrzés során hiányosságot nem találtak.


Hírek

2014-02-24 14:16:50

A hálózat tekintetében az alábbi megállapítások születtek:

A gravitációs nyomóvezeték kiépítése jelenleg kb. 95%-on tart.

A teljes projekt jelenleg 70%-on tart.

Mérnök kéri az ideiglenesen helyreállított burkolt utak szükség szerint kátyúzását, kiegészítve azzal, hogy az esős időjárás miatt a sárfelhordás okán az utak folyamatos tisztítását is biztosítani kell.

A szennyvíztisztító telep tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

2014. február 13.-án hatósági bejárást tartottak, amin jegyzőkönyv készült.


Hírek

2014-02-13 14:16:37

Szennyvíztisztító telep próbaüzem indítását megelőző belső műszaki átadás-átvételi eljárása

A Vállalkozó Duna-Aszfalt Kft. 2013. december 19-én tájékoztatást adott a beruházásban résztvevőknek, hogy 2014. február 4-re elkészülnek a kivitelezési munkálatok azon részei, melyek az üzempróbák megkezdését, és a próbaüzem elindítását nem akadályozzák. A Mérnök Utiber-Főber Mérnök Konzorcium a készrejelentés alapján 2014. február 13-ra összehívta a szerződés szerint előirt bejárást, melyre értesítést küldött az illetékes hatóságoknak, és a beruházásban résztvevőknek.

A próbaüzem megkezdéséhez a szükséges dokumentációk rendelkezésre álltak, a próbaüzemi tervet a Mérnök jóváhagyta.

A próbaüzem megkezdésének akadálya nincs, a bejárás során feltárt hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó a próbaüzem során javítja, melynek határideje 2014. március 1. A Próbaüzem során felmerülő egyéb későbbi hibákat a Vállalkozó folyamatosan javítja.


Hírek

2014-01-16 14:16:22

A hálózat tekintetében az alábbi megállapítások születtek:

A gravitációs nyomóvezeték kiépítése jelenleg kb. 85%-on tart.

A teljes projekt jelenleg 64-65%-on tart.

A szennyvíztisztító telep tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

A Közműépítés utolsó fázisa van hátra. Műtárgy és kezelőrészek technológiai szerelése megkezdődött. A gépek folyamatosan érkeznek, csatlakoztatásuk a gépészeti rendszerhez folyamatosan történik.

A szennyvíztisztító telepen megkezdődtek a villamos és gépészeti munkák is ebben a hónapban.


Hírek

2013-11-28 15:04:37

Előírások a közcsatornára történő rácsatlakozás feltételeiről,
a házi csatornarendszer kialakításáról:

Értesítés

 


Hírek

2013-09-27 10:24:28

2013. szeptember 12-én, 26-án munkamegbeszélést folytatott le a mérnök, a kivitelező, az üzemeltető, a projektmenedzsment valamint a Kedvezményezett.

A hálózat tekintetében az alábbi megállapítások születtek:

A Szabadság utca Szénási-Sportpálya közötti szakaszának (4-3-0) áttervezése folyamatban van, a Kivitelező a módosítási tervet legkésőbb 2013.10.04-ig megküldi.

A Kivitelező tájékoztatása alapján a vákuumos szakasz kiépítése 2013. szeptember végén kezdődik el.

A szennyvíztisztító telep tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

Kivitelező átadta a mérnök számára a kiviteli terveket jóváhagyásra. Az üzemeltető által kért módosításokat végrehajtotta.


Hírek

2013-08-30 18:22:17

2013. augusztus 01-jén, 15-én, és 29-én munkamegbeszélést folytatott le a mérnök, a kivitelező, az üzemeltető, a projektmenedzsment valamint a Kedvezményezett.

A hálózat tekintetében az alábbi megállapítások születtek:

Kondoros Város Önkormányzata képviselő-testületi határozatában tiltotta meg a Szabadság utca Szénási-Sportpálya közötti szakaszának (4-3-0) terv szerinti megvalósítását (pályázat nyomon követési időszak miatt). Kivitelező tudomásul vette a döntést, intézkedik a kiviteli terv módosításáról.

A kivitelező átadta a Mérnöknek a „Kondoros Nagyközség szennyvízcsatorna hálózat bővítésének terve -4, 5, 6, 7 sz. öblözetek- Vasúti pályatest megközelítés” kiviteli terveit.

A szennyvíztisztító telep tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

Mérnök az építész kiviteli tervet a helyszíni egyeztetés után jóváhagyta; tervek szerint október hónapban elkészülnek a műtárgyak, október közepén kezdődik a technológiai szerelés, 2014. januárban forgatási próba, majd februárban próbaüzem.

A szennyvíztelepen történő munkakezdési engedély kérelemhez a szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban van.

Kivitelező átadta a szennyvíztelepi műtárgyak statikai tervét, melyet a Mérnökök jóváhagytak.


Hírek

2013-07-20 15:22:05

2013. július 04-én és 2013. július 18-án munkamegbeszélést folytattak le a projekt résztevői.

A hálózat tekintetében az alábbi megállapítások születtek:

A munkakezdési engedély kiadása 2013. 06. 28-án megtörtént. Kivitelező pótolta a még hiányzó dokumentumokat.

A kivitelező átadta a Mérnök képviselőjének a „Szennyvízcsatorna hálózat építés befejező ütem (2/II. 4, 5, 6, 7, sz. öblözetek) átemelők, villamos és folyamatirányítás kiviteli terve” 4 példányát elbírálásra, melyből 1 példány azonnal továbbadásra került az Üzemeltető képviselőjének. a Mérnök szakági ellenőre átnézte, javasolja elfogadásra.

A helyi közútkezelői és területhasználási engedély beszerzése megtörtént, a Közútkezelő Zrt. hozzájárulása megérkezett.

A lakossági fogadóórák meghatározása megtörtént.

A szennyvíztisztító telep tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

Az engedélyezési tervek elkészültek, a vízjogi üzemelési engedélyterveket 2013.07.16.-án beadták az engedélyező hatóságoknak és befogadó üzemeltetőjének. Az üzemeltető hozzájárult a tervek benyújtásához.

A szennyvíztelepen történő munkakezdési engedély kérelemhez a szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban van. Kivitelező a Munkavédelmi és az Örökségvédelmi Hivatalok felé kötelező bejelentési kötelezettségének eleget tett.


Nyitórendezvény

2013-05-13 10:07:41


Nyitóredezvény meghívó

2013-05-08 16:11:06

Nyitóredezvény meghívó:

1. Oldal

2. Oldal


Hírek

2013-03-21 14:26:27

2013. 03. 21-i munkamegbeszélés során a projektet érintő műszaki kérdések aktualizálására került sor. A szükséges engedélyek beszerzésének módjait, a tervezést érintő kérdéseket tisztázták a megjelentek.
A munkamegbeszélésen a kivitelező átadta a mérnöknek a csatornahálózatról elkészült kiviteli tervdokumentációt.
A Kivitelező szerződésben vállalt kötelezettsége projektiroda felállítása (itt történnének a kooperációk és a lakossági igények fogadása).


Hírek

2013-03-07 16:26:11

 2013. 03. 07-én a munkaterület átadás-átvételi eljárást követően munkamegbeszélést folytatott le a projektmenedzsment szervezet, a mérnök és kivitelező szervezet, valamint az önkormányzat beruházási előadója. A kétheti rendszerességgel megtartott megbeszélésen az elvégzett feladatokról és a projekt soron következő teendőiről egyeztettek a résztvevők. A munkamegbeszélések rendszerességében a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek konszenzusra jutottak, továbbá közös kommunikációs csatorna kialakítását is tervezik.


Hírek

2013-03-07 13:09:46

2013. 03. 07-én a munkaterület átadás-átvételi eljárás történt meg. Az UTIBER-FŐBER Mérnök Konzorcium által már korábban megküldött meghívó alapján a munkaterület átadásához hozzájáruló szervezetek, intézmények megjelent képviselői nyilatkozataikat megtették. A távol maradók számára a munkaterület átadásáról szóló jegyzőkönyv lezárásáig (2013. 03. 18.) lehetőség volt nyilatkozatot tenni. A Mérnök tájékoztatást adott arról, hogy ezen jogi formula effektív munkavégzésre nem jogosítja fel a kivitelezőt. A munkaterület átadást követően a kivitelező megismerheti a munkaterületet és annak sajátosságait, méréseket végezhet rajta a tervezés elősegítésének érdekében. A munkakezdési-engedély kiadásának előfeltétele a kiviteli dokumentáció (jóváhagyott kiviteli tervek, technológiai utasítások, mintavételi és minősítési dokumentációk, anyagbemutatás), építési engedély (Vízjogi létesítési engedély), és alvállalkozói lista bemutatása. A munkavégzés szempontjából egyik hatékony módja, hogy a tervek szakaszosan rendelkezésre álljanak. A tervek beszerzéséért a kivitelező a felelős.

 


Hírek

2013-02-15 13:09:27

Az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt szükségessé vált a Projekt megvalósítás idejének módosítása. Ehhez mérten a megvalósításában részt vevő szervezetek szerződéseit is módosítani kell. NKEK
Nonprofit Kft. az összköltség növelésére és a projekt befejezési idejének módosítására tekintettel kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását. A módosított TSZ tervezetet a Közreműködő Szervezet 2013. 02. 15-én megküldte.


Hírek

2013-02-12 16:46:01

Projekt-indító megbeszélést tartott Kondoros Nagyközség Önkormányzata. A rendezvényen részt vett Kondoros Nagyközség Önkormányzata, a projektmenedzsment szervezet (RVI Magyarország Kft.), a Duna Aszfalt Kft., mint kivitelező, a mérnök szervezet (UTIBER-FŐBER Mérnök Konzorcium), a kommunikációs feladatokat végző Csaba Grill Bt., Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Települési Szolgáltató Intézménye, mint üzemeltető. A megbeszélésen több fontos kérdésről döntöttek a partner szervezetek, melyek nagyban elősegítik a beruházás előrehaladását.


Hírek

2013-02-12 16:45:52

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt feladatai körében, a támogatást nyert projektekkel kapcsolatos kockázatelemzési és –kezelési tevékenysége keretében, állapotfelmérést, státuszellenőrzést végzett.

A helyszínre történő látogatás keretében mérték fel a megvalósuló projekt státuszát.


Hírek

2013-02-04 16:45:43

Az igen hosszú, és akadályokkal teli előkészítési munkát követően aláírásra került a projekthez kapcsolódó kivitelezői szerződés. A döntés értelmében a Duna Aszfalt Kft. kapta a megbízást.


Hírek

2013-01-10 16:45:33

2012. január 09-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzésen megtekintette az eddigi kifizetési kérelmeket, Projekt Előrehaladási Jelentéseket, a közbeszerzések és beszerzések dokumentumait, környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítésének dokumentumait. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó dokumentumokat is vizsgálta.

Intézkedési terv került megállapításra a helyszíni jegyzőkönyv módosításában: a következő helyszíni ellenőrzés során (2013. 07.09-én) bemutatni szükséges a Támogatási szerződés módosítását, amely a projekt fizikai előrehaladását kezeli.


Hírek

2012-12-11 16:45:21

A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok megvizsgálását követően a KFF 2012. december 03-án kiállította a szabályossági tanúsítványt. A Képviselő-testület 2012. december 06-án tartott ülésén meghozta az eljárást lezáró döntést, és az eredményhirdetés megtörtént.

A konzultációs eljárás során az ajánlattevő végleges ajánlatában a kivitelezési munkákra nettó 1 338 568 229.- Ft + 2 % tartalékkeret (nettó 26 771 365.-Ft) = nettó 1 365 339 594.-Ft-os ajánlatot tett.

2012. december 06-án elkészült az összköltség-növelésre vonatkozó kérelem, mely megküldésre került az Energia Központnak.


Hírek

2012-11-29 16:45:09

Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kért, majd az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbította.

A közbeszerzési eljárás következő lépéseként a konzultációs szakasz lebonyolítása megtörtént, melyre három alkalommal, 2012. október 25-én, 2012. november 07-én, majd harmadik körben 2012. november 27-én került sor.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2012. november 29-én tartott ülésén eredményesnek nyilvánította a közbeszerzési eljárást.

2012. november 29-én a projektmenedzsment tájékoztatást adott az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a kivitelezői szerződéskötésről, vázolta a lehetőségeket, és az egyes változatok kockázatának ismertetését adta, hogy ezek ismeretében tudjanak döntést hozni.


Hírek

2012-10-08 12:42:48

A konzultációra szóló felhívás 2012. október 8-án került megküldésre a Duna Aszfalt Kft. részére

Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.) a Kbt. Második rész XII. fejezete szerinti közösségi értékhatárokat meghaladó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást indított a „Vállalkozási szerződés Kondoros nagyközség szennyvízcsatorna-hálózatának bővítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének kapacitás- és hatékonyság növelésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú eljárás konzultációs szakaszára vonatkozóan.

 


Hírek

2012-10-04 09:29:12

2012.09.27-én a KFF megküldte a konzultációs szakasz javított dokumentumaira vonatkozó minőségellenőrzési jelentését, mely szerint nem támogatja az eljárás megindítását, és javítást írt elő.

A közbeszerzési szakértők a kért módosításokat elvégezték, a korrigált dokumentumok megküldésre kerültek a KFF részére 2012.09.28-án.


Hírek

2012-09-27 11:42:29

Konzultációs szakasz (kivitelezés közbeszerzés 2. szakasz) 2012. október:

A KFF (NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya) 2012.10.05-én megküldte a minőségbiztosítási tanúsítványát. A megvizsgált dokumentumok alapján támogatja a közbeszerzési eljárás megindítását.


Hírek

2012-09-26 15:41:27

Konzultációs szakasz (kivitelezés közbeszerzés 2. szakasz) 2012. szeptember:

A közbeszerzési szakértők elkészítették a konzultációs szakasz dokumentumait, 2012.09.07-én a KFF ellenőrzést megindítottuk.

2012.09.14-én megérkezett a KFF „Vállalkozási szerződés Kondoros Nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának bővítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének kapacitás- és hatékonyság növelésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó minőségellenőrzési jelentése.

Az észrevételek átvezetését követően a javított dokumentumok a KFF megfigyelő részére is továbbításra kerültek 2012.09.21-én.

 


Hírek

2012-09-25 15:41:14

Keretmegállapodás megkötése a nyertes kivitelezővel 2012. szeptember 25.

Az eljárás során keletkezett dokumentumok 2012.09.07-én megküldésre kerültek a kijelölt KFF kapcsolattartó részére. A szabályossági tanúsítvány a vizsgált dokumentumok alapján megfelelt eredménnyel került kiállításra 2012.09.20-án. A szabályossági tanúsítványt 2012.09.21-én vette kézhez az Önkormányzat, így az összegzés is kiküldésre, feltöltésre került ezen a napon.

A nyertes ajánlattevővel 2012.09.25-én került aláírásra a mélyépítési-keretmegállapodás.


Hírek

2012-09-05 11:40:54

 2012.09.05-én a Közbeszerzési Bírálóbizottság Kondoros Nagyközség Önkormányzata által „Kondoros Nagyközség Önkormányzata részére mélyépítési keretmegállapodás megkötése'' iránt indított közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatot elbírálta, szakvélemény és döntési javaslatot készített, mely az eljárást lezáró döntés meghozatalát eredményezte. A döntés értelmében a közbeszerzési eljárás 1. szakasza sikeresen lezárult. A kiválasztott kivitelező, a jegyzőkönyv tanúsága szerint a Duna Aszfalt Kft (6060 Tiszakécske, Béke u 150). A bírálóbizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek mondta ki.

 


Hírek

2012-08-22 13:40:34

A bontási eljárás 2012.08.22-én 09:00-kor zajlott le.

A KFF által kijelölt megfigyelőt az előzetes követelményeknek megfelelően írásban értesítették a bontási eljárásról, az eljárás dokumentumait megkapta.

A 2012.08.22-i bontást követően az egyetlen ajánlatot benyújtó Duna Aszfalt Kft. részére 2012.08.28-án hiánypótlási felhívás került megküldésre, melynek az ajánlattevő 2012.08.30-án eleget tett.


Hírek

2012-07-06 16:40:20

A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó, az Imperial Tender Kft. a Mélyépítési-keretmegállapodás  hirdetményét a TED-ben (Tenders Electronic Daily-ben) 2012.07.05-én interneten feladta, melynek rögzített állapotáról e-mailben kapott értesítést.

A hirdetmény 2012.07.13-án jelent meg a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 79. lapszámában.


Hírek

2012-07-06 14:39:42

Közbeszerzési dokumentációk véglegesítése a mélyépítési-keretmegállapodásra vonatkozóan (kivitelezés közbeszerzés 1. szakasz):

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 2012.07.05-én megküldte a minőségbiztosítási tanúsítványát. A végleges közbeszerzési anyag az NFÜ/13A-6-954/2012 iktatószámú tanúsítványhoz kapcsolódik. A KFF a megvizsgált dokumentumok alapján támogatja a közbeszerzési eljárás megindítását.


Hírek

2012-06-15 19:39:20

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása 2012.06.15.:

Az elhúzódó kivitelezési közbeszerzési eljárás miatt módosításra került a projekt befejezésének időpontja, mely így 2013. július 20., a projekt lezárásának napja, amely a záró csomag elfogadását jelenti: 2013. október 20. lett.

A Támogatási Szerződés módosításban a költségvetést korrigáltuk ütemezés tekintetében, illetve a kiválasztással keletkezett maradványok összegét tartalékkeretbe helyeztük, ez a mérnöki, nyilvánossági, projektmenedzsmenti projektelemeknél merült fel. A közbeszerzési tanácsadó elnevezésű elemre helyeztük az egyéb költségelem/ közbeszerzési eljárási díjon szereplő összeget, mert az helytelenül került feltüntetésre.

Pontosítottuk a műszaki indikátorokat a műszaki csoport által jóváhagyott számokkal/adatokkal.


Hírek

2012-05-16 13:37:33

Az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2012.05.16-án küldte meg jelentését az Önkormányzat részére. A KFF jelentésének kézhezvétele után műszaki munkamegbeszélés összehívására került sor, melynek tárgya az észrevételek átvezetése a közbeszerzési dokumentációba.

Az észrevételekkel módosított/kiegészített dokumentáció újra megküldésre került a KFF-nek 2012.05.31-én.


Hírek

2012-05-11 12:13:20

2012. május 4-én kaptuk meg a Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft.) levelét, melyben értesített, hogy az építés közbeszerzési dokumentációjának műszaki-szakmai szempontú minőségellenőrzését elvégezte.

A Közreműködő Szervezet a dokumentációt jóváhagyta, és megküldte az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak, akik megkezdték annak közbeszerzési-jogi szempontú minőségellenőrzését.


Hírek

2012-05-06 12:10:00

A KFF 2012.06.05-én megküldte a minőségbiztosítási tanúsítványát, mely szerint a megvizsgált dokumentumok alapján nem támogatja a közbeszerzési eljárás megindítását.

A tanúsítvány megküldésre került a közbeszerzési szakértő cég részére is, akik az átdolgozás után 2012.06.18-án megküldték a javított dokumentációt, mely továbbításra került a KFF részére.


Hírek

2012-02-13 12:26:11

2012. január 30-án projektindító megbeszélést tartottunk a Kedvezményezett; a projektmenedzsment szervezet; a tervező; a FIDIC mérnök, műszaki ellenőr; valamint az üzemeltető részvételével.
A megbeszélés a felmerült kérdéses ügyek, az építési tenderdokumentáció műszaki tartalmának véglegesítése, műszaki tartalom tisztázása végett került összehívásra.


Hírek

2012-02-13 12:25:16

A Projektmenedzsmenttel 2011. december 19-én kötöttünk megbízási szerződést a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Ezt követően a beruházás koordinálását, menedzselését az RVI Magyarország Kft (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) fogja ellátni. A menedzsment cég településünkön irodát tart fenn (cím: 5553 Kondoros, Hősök útja 23.) így a kapcsolattartás a Kedvezményezettel, a lakosokkal, illetve a kivitelező céggel folyamatosan biztosítható.

Az építési munkák elvégzésére a kivitelezővel még nem kötöttük meg a szerződést, mivel a közbeszerzési eljárás még folyamatban van.


Hírek

2011-10-30 18:46:27

„Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás- és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen” című pályázathoz kapcsolódóan folyamatban van még két közbeszerzési eljárás. Ezek során a projektmenedzsmentet, valamint az építési munkák elvégzésére a kivitelező kerül kiválasztásra.

 

 

 


Hírek

2011-10-30 18:46:19

A beruházás FIDIC mérnöki feladatainak ellátását, műszaki ellenőrzését az UTIBER FŐBER Mérnök Konzorcium látja el. Kondoros Nagyközség Önkormányzata 2011. szeptember 9-én írta alá a szerződést a konzorciummal, a sikeres közbeszerzési eljárást követően.


Hírek

2011-10-30 18:46:09

2011. május 31-én a Csaba Grill Bt-t bíztuk meg a tájékoztatási feladatok elvégzésével. A PR szerződést közbeszerzési eljárást követően kötöttük meg.


Hírek

2011-10-30 17:11:33

„Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás- és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen” című pályázathoz kapcsolódó beruházások közbeszerzések lebonyolítására szerződést kötött Kondoros Nagyközség Önkormányzata a Dél-Alföldi Fejlesztési és Közbeszerzési Tanácsadó Kft-vel 2010. december 9-én.


Hírek

2011-10-30 16:54:33

2011. február 4-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet az Energia Központ Nonprofit Kft Kondoros Nagyközség Önkormányzatával a „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás- és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen”, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat kapcsán. A kivitelezés befejezésének tervezett határideje 2013. május 1.