A projekt résztvevői

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Irányító Hatóság

Az NFÜ szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat, a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és irányítja a pénzügyi támogatások felhasználása céljából az intézményrendszer működését.

www.nfu.hu

 

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

A projekt előkészítésének és végrehajtásának komplex lebonyolítása - műszaki, pénzügyi és jogi aspektusok figyelembevételével – a pályázatok értékelésétől kezdődően, a szakmai tanácsadáson keresztül egészen a projektzárást követő utóellenőrzésig.

www.nkek.hu

 

Kondoros Város Önkormányzata

A projekt gazdája és az Európai Unió támogatásának kedvezményezettje. A beruházáshoz kapcsolódó koordinációs, felügyeleti és ellenőrzési feladatait a szervezetéhez tartozó Projekt Menedzsment Szervezeten (PIU) keresztül hajtja végre.

www.kondoros.hu

 

Projekt Menedzsment Szervezet (PIU)

Feladata a projektvezetés, a teljes projekt koordináció, kapcsolattartás, szakmai koordináció a pályázó intézmény és a Közreműködő Szervezet között, adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátása.
Közbeszerzési eljárást követően 2011. december 19-én az RVI Magyarország Kft-vel (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) kötöttünk szerződést a feladat ellátására.

 

Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó

Feladata a beruházással kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítása.

A feladat ellátására szerződést kötöttünk 2010. december 9-én a Dél-Alföldi Fejlesztési és Közbeszerzési Tanácsadó Kft-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A). A DAF Kft. jogutód cége az Imperial Tender Közbeszerzési Tanácsadó Kft., aki 2012. január 4. óta végzi a közbeszerzési feladatok ellátását.

 

PR, Tájékoztatási feladatok ellátása

A projekttel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés biztosítása a lakosság, civil szervezetek részére.

A szerződést beszerzési eljárást követően a Kedvezményezett megkötötte 2011. május 31-én a Csaba Grill Bt-vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.).

 

FIDIC mérnök, műszaki ellenőr

Közbeszerzési eljárást követően a beruházás FIDIC mérnöki feladatainak ellátását, műszaki ellenőrzését az UTIBER FŐBER Mérnök Konzorcium (Konzorcium Vezető Tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft. székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13; Konzorcium Tag: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14) fogja ellátni, a szerződés 2011. szeptember 9-én került aláírásra.

 

Kivitelező

Sikeres közbeszerzési eljárást követően a Duna Aszfalt Kft.-vel kötöttünk szerződést.

Feladata a kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkák elvégzése.