Kondoros Város Önkormányzata (mint Kedvezményezett) a „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás- és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázata kapcsán, 2011. február 4-én Támogatási Szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-vel (mint közreműködő szervezet).

 

Rövid összefoglalás a projektről:

A jelenleg működő szennyvíztisztító-telep és a jelenleg meglévő szennyvízcsatorna hálózat is Kondoros Város Önkormányzatának tulajdona. A szolgáltatást kizárólagosan az Önkormányzat által alapított intézmény, Kondoros Nagyközség Város Települési Szolgáltató Intézménye (TESZI) nyújtja.

A fejlesztés szükségszerűségét indokolja többek között, hogy az a lakosságmegtartó és lakosságszám növelő beruházások előfeltétele.

A szennyvíztisztító telep kapacitása elég kell, hogy legyen további lakossági szennyvíz befogadására, ehhez szükség van arra, hogy a településen meglegyen a csatornahálózat is.

Műszaki szempontból, a jelenlegi környezetvédelmi bírságok legfőbb okozója, a település nem megfelelő műszaki színvonalú és ellátottságú szennyvízcsatorna rendszere és szennyvíztisztító telepe. A projekt megvalósulásával a több, mint 20 éves szennyvíztisztító telep műszakilag megújul, a jelentős karbantartási költségek az esetleges hibaelhárítási költségek a település egyéb irányú fejlesztéseire fordíthatók. A kimagasló műszaki technológia garantálja a jogszabályi (környezetvédelmi) szempontoknak való harmonikus megfelelést, a gazdaságos működtetést, a hosszútávon megfelelően működő műszaki teljesítményt és színvonalat.

 

A pályázat célja az új településrészek, valamint a már kiépített lecsatlakozások bekötése a szennyvíztisztító rendszerbe minimum 490 m3/d terhelhetőséggel (jelenleg üzemelő kapacitása: 350 m3/d).

Csatornázottság jelenleg: 46,7%-os, beruházást követően 100 %-os lesz.

A szennyvíztisztító telepen SBR technológia kialakítását tervezik.

SBR technológia: Szakaszos működésű reaktor rendszer, a szennyvíztisztítást egy osztott tartályba telepített gépészeti egység végzi. A tisztítási folyamat során a tartály egyik kamrájába a szennyvíz ülepítése, a másikban (SBR kamra) pedig a pihentető és levegőztető szakaszok váltakozásával a szennyvíz biológiai megtisztítása megy végbe.

A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, sűrítő es fertőtlenítő medencét tartalmaz. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után víztelenítésre kerül. A víztelenített iszapot a telepen belül elhelyezkedő átmeneti fedett iszapdepóniában taroljak elszállításig.

A szociális épület tetővízszigetelése felújításra kerül, a külső fal új hőszigetelést kap, valamint új nyílászárók kerülnek beépítésre.

 

A szennyvízcsatorna hálózat főbb műszaki jellemzői, hogy gravitációs rész kerül kiépítésre a 44. sz. közúttól délre fekvő, szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező területen. A vákuumos rész a tervezési terület 44. sz. közúttól ÉK-re eső, részben még csatornázatlan településrésze (vákuumos csatornahálózat létesült az I. építési ütem kivitelezése során, 2001-ben).

A tervezett vákuumos rendszerű csatornahálózat megépítésével a települést átszelő 44. sz. főúttól ÉK-re eső településrész csatornázottsága teljes lesz (az I. ütemben épült vákuumos hálózat + a jelenleg tervezett II. ütem vákuumos rendszerű csatornahálózat).

 

A beruházással kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítására szerződést kötöttünk 2010. december 9-én a Dél-Alföldi Fejlesztési és Közbeszerzési Tanácsadó Kft-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A). A DAF Kft. jogutód cége az Imperial Tender Közbeszerzési Tanácsadó Kft., aki 2012. január 4. óta végzi a közbeszerzési feladatok ellátását.

 

A Tájékoztatási feladatok elvégzésére a PR szerződést beszerzési eljárást követően megkötöttük 2011. május 31-én a Csaba Grill Bt-vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.).

 

Közbeszerzési eljárást követően a beruházás FIDIC mérnöki feladatainak ellátását, műszaki ellenőrzését az UTIBER FŐBER Mérnök Konzorcium (Konzorcium Vezető Tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft. székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13; Konzorcium Tag: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14) fogja ellátni, a szerződés 2011. szeptember 9-én került aláírásra.

 A Projektmenedzsmenttel 2011. december 19-én kötöttünk megbízási szerződést a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Ezt követően a beruházás koordinálását, menedzselését az RVI Magyarország Kft (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) fogja ellátni. A menedzsment cég településünkön irodát tart fenn (cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 3., 1. emelet.) így a kapcsolattartás a Kedvezményezettel, a lakosokkal, illetve a kivitelező céggel folyamatosan biztosítható.

Az építési munkák elvégzésére, közbeszerzési eljárást követően a Duna Aszfalt Kft.-vel (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kötöttünk szerződést. A Duna Aszfalt Kft. a Hősök tere 3., 1. emeleti projektirodában lakossági fogadóórát tart minden kedden 15:00-17:00 között.

 

A Projekt megvalósításának, a kivitelezés befejezésének tervezett határideje 2014. év szeptember hó 3. nap.

A projekt megvalósításához nettó 1 234 790 180.-Ft-ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.